Regulamin

 
 1. Strona internetowa www.financialhome.pl jest stroną o charakterze informacyjnym i jest własnością Financial Home Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, ul. Reja 13/15 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000521795, nr NIP: 585-14-69-389.
 2. Każda osoba, korzystająca ze strony internetowej www.financialhome.pl, zwana dalej „użytkownikiem” przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Na podstawie niniejszego Regulaminu Financial Home Sp. z o.o.w ramach strony świadczy użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:
  • informacje związane z ofertą i działalnością Financial Home Sp. z o.o.
  • adres e-mail- usługa umożliwiającą przekazywanie przez Użytkownika do Financial Home Sp. z o.o. zapytań związanych z ofertą Financial Home Sp. z o.o.
  • Formularz kontaktowy - usługa umożliwiająca użytkownikowi przekazywanie w połączeniu szyfrowanym danych osobowych do Financial Home Sp. z o.o.
  • E-mail zwrotny - usługa umożliwiająca Provident potwierdzenie danych wpisanych przez użytkownika w Formularzu kontaktowym.
 4. Użytkownik korzystający ze strony musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zwartych. Uruchomienie korzystania z usług jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego regulaminu oraz zawarciem umowy o świadczenie tych usług bez konieczności sporządzania odrębnej umowy. Każdy użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez użytkownika strony, w ramach których udostępniana jest usługa. Korzystanie ze strony Financial Home Sp. z o.o. jest bezpłatne. Każdy użytkownik korzysta ze strony we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 6. Financial Home Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie strony, serwera, połączenia, awarii sprzętu oraz innych wad o charakterze technicznym, które mogą wpłynąć na poprawne działanie strony.
 7. Financial Home Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości strony www.financialhome.pl.
 8. Dane i informacje zawarte na stronie oraz uzyskane od przedstawiciela Financial Home Sp. z o.o.w trakcie rozmowy telefonicznej lub kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej nie stanowią oferty wg Kodeksu cywilnego. Nie stanowią również reklamy oraz rekomendacji do zakupu oferowanych usług.
 9. Nic na stronie nie stanowi porad odnośnie inwestowania i nie powinno być uważane za zalecenia kupna, sprzedaży lub utrzymywania jakichkolwiek zabezpieczeń w Financial Home Sp. z o.o, ani kupna jakiegokolwiek produktu finansowego, ani nie stanowi oferty sprzedaży czy też zachęcenia do kupna takich zabezpieczeń.
 10. Financial Home Sp. z o.o. nie udziela gwarancji lub wyobrażenia zadowolenia z jakości, lub nadawanie się do określonego celu, zarówno wyraźnie sformułowanego i domniemanego, ani też żadnej gwarancji lub wyobrażenia, że wyobrażenia, że informacje i materiały zawarte w Portalu są wolne od błędów i pomyłek.
 11. Wszystkie prawa, łącznie z prawami autorskimi, dotyczącymi zawartości strony, są własnością i podlegają kontroli Financial Home Sp. z o.o.w tym zakresie. Użytkownik może ściągać materiały, wyłącznie dla osobistego lub wewnętrznego użytku, niemającego charakteru komercyjnego. Użytkownik nie może kopiować, ściągać, publikować, nadawać, przekazywać, wyświetlać, modyfikować i powtórnie używać materiałów z tej witryny internetowej dla jakichkolwiek innych celów.
 12. Znaki handlowe, loga, nazwy i wizerunek wyświetlone na stronie są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi Financial Home Sp. z o.o. i innych firm. Nic na portalu nie powinno być traktowane jako przyznanie przez implikację, prawo słuszności lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do użytkowania jakiejkolwiek nazwy handlowej, wyświetlonej na tej stronie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Financial Home Sp. z o.o, lub trzeciej strony, która jest właścicielem odnośnego znaku handlowego.
 13. Zakazane jest dostarczenie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Financial Home Sp. z o.o. wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez użytkownika, Financial Home Sp. z o.o. może uniemożliwić dostęp do tych danych. Financia Home Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności względem użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Financial Home Sp. z o.o. zawiadomi użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Financial Home Sp. z o.o. ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do użytkownika, na zasach określonych w Kodeksie cywilnym.
 14. Dane osobowe użytkownika, który prawidłowo wypełnił formularz kontaktowy na stronie www.financialhome.pl przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Wysłanie formularza kontaktowego i zaznaczenie opcji „zapoznałem się z regulaminem” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 15. Dane osobowe użytkownika podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są przez Financial Home Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. . Reja 13/15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsk- Północ w Gdańsku, XIII Wydział KRS, pod numerem KRS 0000521795, kapitał zakładowy 5 000 zł, dla potrzeb niezbędnych i koniecznych do świadczenia usług za pomocą strony, a w szczególności pośrednictwa finansowego, jak również w celu nawiązania i wymiany kontaktów w związku z obsługą wszelkich produktów finansowych zrealizowanych lub zawartych za pośrednictwem Financial Home Sp. z o.o.
 16. Użytkownik, który wypełnił formularz jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie ich przez Financial Home Sp. z o.o.do celów statystycznych i marketingowych, w szczególności związanych z oferowaniem produktów i usług Financial Home Sp. z o.o.
 17. Użytkownik, który wypełnił formularz, wyraża zgodę na przesyłanie do niego przez Financial Home Sp. z o.o. drogą elektroniczną informacji handlowej oraz newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zmianami).
 18. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Skorzystanie z wymienionych uprawnień, jest realizowane poprzez wysłanie na adres bok@financialhome.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika. Administratorem danych osobowych jest Financial Home Sp. z o.o.
 19. Uruchomienie korzystania z usługi jest równoznaczne z: zapoznaniem się przez użytkownika z zasadami wykorzystania przez Financial Home Sp. z o.o. plików Cookie, celem ich przechowywania i zasadami wykorzystania informacji za pomocą plików Cookie, celem ich przechowywania i zasadami wykorzystywania informacji za pomocą plików Cookie, które zostały określone w pliku "Polityka prywatności"
 20. Wszelkie materiały, znaki i materiały graficzne zawarte na stronie podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Wykorzystywanie powyższych materiałów bez zgody Financial Home Sp. z o.o.jest zabronione.

Termin obowiązywania niniejszego regulaminu jest nieoznaczony. Financial Home Sp. z o.o.zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany powyższego regulaminu w każdej chwili.

 

Działamy na terenie całej Polski

Złóż wniosek