Pożyczka dla rolników

 

Pożyczka pod zastaw dla rolników

pożyczka pod zastaw da rolników

pożyczka pod zastaw da rolników

Tego typu finansowanie jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, które prowadzą własną działalność rolniczą oraz posiadają zabezpieczenie.  Przyjmujemy jako zabezpieczenie grunty lub nieruchomości. Kto może otrzymać pożyczkę dla rolnika? Pożyczkę pod zastaw dla rolników mogą dostać osoby posiadające własny grunt lub nieruchomość i prowadzą działalność rolniczą.

 

Pod zabezpieczenie pożyczki pod zastaw dla rolników przyjmuje się między innymi:

Grunt uprawny uprawne, sady , nieruchomości, grunty wykazane w rejestrze gruntów.
W Financial Home można zastawiać budynki gospodarcze oraz mieszkalne. Pożyczki pod zastaw dla rolników nie pozwalamy  zabezpieczyć: gruntami leśnymi oraz zalesionymi. Takie przepisy reguluje ustawa o gruntach rolnych i leśnych z dnia 29.06.2015 roku. Najprościej mówiąc można zastawić jedynie sam grunt oraz nieruchomość.

Pożyczka pod zastaw dla rolników jest dość popularna, ponieważ posiada elastyczną ofertę oraz jest także skierowana do osób, którym wcześniej banki odmówiły udzielenia kredytu.

Jak wylicza się maksymalną kwotę pożyczki pod zastaw dla rolników?

Maksymalna kwota pożyczki pod zastaw dla rolników jest wyceniana na podstawie między innymi wypisu z rejestru gruntów, informacji dotyczących klasy gruntu, a także przeznaczenia działek. Maksymalnie można się starać o 80% wartości zabezpieczenia.  To pokazuje zatem, że całkowita kwota pożyczki jest zależna od całkowitej powierzchni gruntów, które mają być zabezpieczeniem.

Pożyczkodawcy symulują wysokość produktu, czyli pożyczki, jaką mogą udzielić, jednakże to do rolnika należy kwota, jaką chce otrzymać. Może wybrać dowolną, o ile nie będzie przekraczać tej, która wynika z analizy. Pożyczkobiorcy powinni również - starając się o pożyczkę pod zastaw - zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie wniosku złożonego na naszej stronie. Od tego może zależeć pozytywne lub negatywne rozpatrzenie wniosku.

Ile trwa okres spłaty pożyczki pod zastaw dla rolników w naszej firmie?

Okres trwania umowy oraz spłaty pożyczki jest każdorazowo omawiany z naszym klientem. Długość umowy zależy z kolei od wysokości miesięcznej raty, którą pożyczkobiorca może opłacać oraz jego planu finansowego. Warto napomnieć, że pozwalamy uzyskaną kwotę można przeznaczyć na spłacenie zobowiązań, które są ujawnione w księdze wieczystej, na przykład kredyty bankowe, zadłużenia w KRUS, urzędzie skarbowym, kredyty prywatne i tak dalej. Zwykle jednak okres ten wynosi od kilku miesięcy do kilku miesięcy do nawet 10 lat.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pożyczki pod zastaw dla rolników?

Każdy, kto stara się o pożyczkę w naszej firmie musi dostarczyć pożyczkodawcy odpowiednie dokumenty, takie jak:
- numer rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacona pożyczka;
- dowody osobiste właścicieli gruntów przeznaczonych pod zastaw;
- decyzja o przyznaniu dopłat unijnych, jeżeli takowe są pobierane;
- numer gospodarstwa rolnego nadany przez ARiMR;
- wypis z rejestru gruntów;
- dokument potwierdzający prawo własności;
- numery ksiąg wieczystych.

Warto również wspomnieć, że nie wymagamy złożenia zaświadczeń z urzędu skarbowego oraz KRUS-u, co jest niezbędne w przypadku ofert bankowych.  Niepotrzebne są też zaświadczenia o dochodach , nie weryfikujemy również klienta w bazach bankowych BIG oraz BIK.

Prawa pożyczkobiorcy ubiegających się o pożyczkę pod zastaw dla rolników

Każda osoba, która stara się o pożyczkę pod zastaw dla rolników może liczyć na wcześniejsze zapoznanie się z projektem umowy dotyczącej pożyczki oraz harmonogramem  miesięcznych spłaty.

 

 

 

Działamy na terenie całej Polski

Złóż wniosek