Polityka prywatności

 

Data wejścia w życie: 25. maja 2018 r.

Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu witrynami Financial Home Sp. z o.o. Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, ale nie ma żadnych podstaw do takiego przetwarzania, będziemy prosili Państwo o wyrażenie zgody na to.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, będzie zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO (GDPR) oraz z (krajowymi) przepisami dotyczącymi ochrony danych, mające zastosowanie do serwisu Financial Home Sp. z o.o.

Za pomocą tej deklaracji o ochronie danych informujemy publiczność o charakterze, zakresie i celu zbierania, wykorzystania i przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto, zgodnie z niniejszą deklaracją o ochronie danych, użytkownik otrzymuje informacje o przysługujących mu prawach.

Jako administrator danych i podmiot przetwarzający dane, Financial Home Sp. z o.o. wdrożyli liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia pełnej ochrony danych osobowych, zebranych za pośrednictwem naszej witryny. Ponieważ internetowe transmisje danych mogą mieć luki w zabezpieczeniach, absolutna ochrona nie jest gwarantowana. Dlatego każdy podmiot danych może przesłać nam dane osobowe za pośrednictwem wszystkich dostępnych mu środków, np. przez e-mail lub połączenie telefoniczne.

Nazwa i adres Administratora
Financial Home Sp. z o.o.
Ul. Mikołaja Reja 13- 15
81- 840 Sopot
NIP: 585-14-69-389
E-mail: bok@financialhome.pl

 

Działamy na terenie całej Polski